Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Fizyoterapistlik, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında tanısı konulduktan sonra fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Spor fizyoterapistliği ile spor yaralanmalarının önlenmesi, performansın artırılması, yaralanma sonrası akut müdahale, rehabilitasyon, güvenli ve aktif yaşamın teşvik edilmesi, araştırma, yaşam boyu öğrenme, olimpik, profesyonel, elit, engelli, rekreasyonel spor dahil olmak üzere spor fizyoterapistlerinin uygulama yaptığı tüm uzmanlık alanlarında araştırma yapılması, kanıta dayalı uygulamaların yaygınlaştırılması ve inovasyon yoluyla uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İstinye Üniversitesi Spor Fizyoterapisi Tezli Yüksek Lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçedir. Bu programı tamamlayan mezunlar, spor fizyoterapisinin çeşitli özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslararası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir.