Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hakkımızda

2023-2024 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. Bu program; mevcut ihtiyaç ve talepleri karşılayabilecek, teori ile araştırma ve sektörel bazda uygulama eğitiminin entegrasyonu sağlayacaktır.  Veri bilimi alanında uzman kişiler yetiştirmeye yönelik uygulamalı ve teorik dersler sunacaktır. Eğitim sonunda,İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Veri Bilimi tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Programın Amacı
Son 15 yıldır dünyanın en önemli değeri veri, en önemli becerisi ise veriyi işlemek/anlamlı hale getirerek ondan enformasyon ve bilgi üretmektir. Ancak dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında veriyi işlemeye dair bu beceride insan kaynağı bakımından önemli bir darboğaz olduğu görülmektedir. Veriden değer üretmeye yönelik bu darboğaza ek olarak, verinin yönetilmesindeki proje bazlı, donanımsal ve kanuni süreçler, veriden öğrenen yapay zekada veri bazlı yapılan hatalar işletmelerde kritik yönetsel hatalara da yol açmaktadır. Bu da teknik anlamda kuvvetli bireylere ihtiyaç olduğu kadar, yönetim ve işletme süreçlerine de veriyi entegre edebilme becerisine sahip bireylerin de önemli bir role sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı, temelde bu alana ilgisi olan, teknik ve bilgi anlamında kendini geliştirmek isteyen, bu alanı sektörel bazda uygulamalarla deneyimlemenin yanı sıra, akademik bir alan olarak gören bireyler için tasarlanmıştır.