Institute of Graduate Education

Academic Members

Hacer Özgen  NARCI

Hacer Özgen Narcı,  Prof.

CV

Hacer Özgen Narcı graduated with honors from Health Vocational High School in 1986 and practiced nursing for 6 years. She completed her undergraduate education at Hacettepe University, School of Health Administration, and her master's degree in Health Institutions Management at Hacettepe University. She completed her doctoral studies in the field of Health Services Organization and Research at Virginia Commonwealth University in the United States of America in 2000, with a scholarship from Hacettepe University. She received the title of Associate Professor in the field of Management and Organization. Her dissertation, in which she examined the factors affecting the technical efficiency of dialysis centers using Industrial Organization Theory, was awarded "The James W. Begun" award as the Best PhD Study of 2001. The technical efficiency measurement model she developed is a reference source in international studies. Özgen Narcı, who has national and international articles, books and book chapters, serves as a referee in many national and international journals. Together with Harvard University faculty members, she took part in the team that prepared Türkiye’s first National Health Accounts and conducted the first study on informal out-of-pocket health expenditures in Türkiye. She worked as a manager, researcher and consultant in many national and international research projects sponsored by TÜBİTAK, the Ministry of Health and the Turkish Statistical Institute. Over the 20 years, she has given various courses at undergraduate, master's and doctoral levels, as well as training on national and international platforms. Between 2012 and 2017, she served as Head of the Department of Health Management at Acıbadem University and Istanbul Medipol University. Between 2017 and 2019, she worked as the Founding Head of the Department of Health Management at Istinye University and Head of the Department of Health Systems and Management at Duquesne University in the United States. Özgen Narcı, who rejoined the ISU family in August 2020, serves as the Head of the Department of Health Management.

Research Areas: Efficiency, Out-of-Pocket Health Expenditures, Financial Risk Protection, Competition, Strategic Management

Main Areas: Yönetim ve Organizasyon,  Sağlık İşletmeleri Yönetimi,  Stratejik Yönetim, 

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-2620-3
HAYRAN OSMAN EROL,ÖZGEN NARCI HACER,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,SUR HAYDAR
Sağlık Ekonomisi
2015 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-2617-3
ÖZGEN NARCI HACER,HAYRAN OSMAN EROL,AYDIN SABAHATTİN,TAŞDEMİR MUSTAFA,KARAHAN HATİCE,SUR HAYDAR
Technical Efficiency in the Dialysis Industry The Roles of Market Structure and Facility Conduct
2009 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 3639172035
ÖZGEN HACER
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hanehalkı Sağlık Harcamaları 2002 2003
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-590-173-6
ÖZGEN HACER, YALÇIN PINAR
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,KÖSE İLKER,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4797-13-4
HAYRAN OSMAN EROL,TAŞDEMİR MUSTAFA,ÖZGEN NARCI HACER,SUR HAYDAR,TARIM MEHVEŞ,AYDIN SABAHATTİN,KARAHAN HATİCE,PALTEKİ TUNÇAY,TATAR MEHTAP,KÖSE İLKER,KARAMAN MUHAMMET İHSAN,Yiğitbaşı Gazi
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
ÖZGEN NARCI HACER
Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective
2019 - Uluslararası Hakemli
Knowledge-Based Development, ARKALI OLCAY GÖKÇEN, ÖZGEN NARCI HACER, GÜRLER METİN, BULU MELİH
İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
2019 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞEN NÜRŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN
Examining Health Care Spending Trends over a Decade: The Palestinian Case
2015 - Uluslararası Hakemli
Eastern Mediterranean Health Journal, HAMIDI SAMER, ÖZGEN NARCI HACER, AKİNCİ FEVZİ, NACAKGEDİGİ ONUR
An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
2015 - Uluslararası Hakemli
Health Care Management Science, ÖZGEN NARCI HACER,NARCI MUSTAFA,TARCAN MENDERES,ŞAHİN İSMET
Financial Catastrophe and Poverty Effects of Out of Pocket Payments in Turkey
2015 - Uluslararası Hakemli
The European Journal of Health Economics, ÖZGEN NARCI HACER,ŞAHİN İSMET,YILDIRIM HASAN HÜSEYİN
Assessment of Hospital Efficiency under Health Transformation Program in Turkey
2011 - Uluslararası Hakemli
Central European Journal of Operations Research, ŞAHİN İSMET, OZCAN YASAR, ÖZGEN HACER
Predictors of Informal Health Payments The Example from Turkey
2010 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, TATAR MEHTAP, BERMAN PETER
Measurement of Efficiency of the Dialysis Sector in Turkey using Data Envelopment Analysis
2010 - Uluslararası Hakemli
HEALTH POLICY, ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET
Cepten Sağlık Harcamalarının Hakkaniyet Açısından Değerlendirilmesi
2010 - Ulusal Hakemli
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet
2008 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, UĞURLUOĞLU ECE, ÖZGEN HACER
Sağlıkta Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler
2008 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP
Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet Etkililik Analizi ve Türkiye de Durum
2007 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, TATAR MEHTAP
Informal Payments in the Health Sector A Case Study from Turkey
2007 - Uluslararası Hakemli
HEALTH AFFAIRS, TATAR MEHTAP, ÖZGEN HACER, ŞAHİN BAYRAM, BELLI PAOLO, BERMAN PETER
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?
2007 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Does Chain Affiliation Make a Difference in Efficiency of Dialysis Providers in the USA
2006 - Uluslararası Hakemli
Social Science and Medicine, ÖZGEN NARCI HACER
Longitudinal Analysis of Efficiency in Multiple Output Dialysis Markets
2004 - Uluslararası Hakemli
Health Care Management Science, ÖZGEN NARCI HACER, OZCAN YASAR
Türkiye de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi
2003 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ÖZGEN HACER, ŞAHİN İSMET
A National Study of Efficiency for Dialysis Centers An Examination of Market Competition and Facility Characteristics for Production of Multiple Dialysis Outputs
2002 - Uluslararası Hakemli
Health Services Research, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR
İşlem Maliyetleri Teorisi Sağlık Hizmetleri İşlemlerinde Sözleşme mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma mı
2002 - Ulusal Hakemli
Amme İdaresi Dergisi, ÖZGEN NARCI HACER
Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
2000 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER
Do Mergers Enhance the Performance of Hospital Efficiency
2000 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, HARRIS JAMES, ÖZGEN HACER, OZCAN YASAR
Turkish Hospital Management At A Crossroads Prospects for the Year 2000
1998 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Health Administration Education, TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÇELİK YUSUF, ÖZGEN HACER, ÖKEM GÜLDEM
Hastane Yönetiminde Gelecekte Önem Kazanacak Alan ve Konular ile Bu Alan ve Konularda Başarılı Olmak için Gerekli Bilgi Beceri Yetenekler
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, TATAR FAHREDDİN, TATAR MEHTAP, ŞAHİN İSMET, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, ÖKEM GÜLDEM
Hacettepe Üniversitesi Dahiliye Beyin Cerrahi ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Hastaya Olan Maliyeti Konulu Tanımlayıcı Bir Araştırma
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, ÖZGEN HACER, ÇELİK YUSUF, TEZCAN SABAHAT
Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir Hasta Tatmini Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme
1995 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Hekim, ÖZGEN NARCI HACER
TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKSİK SİGORTA SORUNU
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Ekonomisi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlıkta Performans Yönetimi Finansman ve Kalite İlişkisi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Türkiye de Sağlık Hizmetleri Üretiminde Verimlilik Ölçümünün Güncel Konuları
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Cepten Sağlık Harcamalarının Finansal Etkileri Katastrofik Harcamalar ve Yoksullaşma
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlık Yönetimi Eğitimine Akademisyen Bakışı
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Healthcare Reform and New Challenges in Turkish Healthcare System and Operations Research
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Cepten Sağlık Harcamaları ve Hakkaniyet
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Sağlık Hizmetlerinin Verimliliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon ,
Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Bakanlığı Hastaneleri için Bir Model Önerisi
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Diyaliz Endüstrisinin Gelişimi ve Performansından İzlenimler
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Diyaliz Sektörünün Teknik Verimliliği
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Performance After Mergers A DEA Study
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Factors Associated with Efficiency in Producing Dialysis Treatments
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Technical Efficiency in Renal Dialysis An Application of Data Envelopment Analysis
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Longitudinal Analysis of Efficiency in Dialysis
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
İnformal Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörler
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Veri Zarflama Analizi İle Üniversite Hastanelerinin Verimlilik Ölçümü
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Formal and Informal Payments for Health in Turkey Size Composition and Equity
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Sağlık Bakanlığı Genel Hastanelerinin Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamasında Dikey Hakkaniyetin Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
Türkiye de Cepten Sağlık Harcamaları İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sağlık Kurumları Yönetimi ,
JAMES W. BEGUN AWARD
2001