Institute of Graduate Education

Academic Members

Can DONDURAN, after graduated from Political Science and International Relations Department (French) at Yeditepe University in 2013, and received his M.A degree from, L'Institut d'Etudes Politiques at Toulouse Capitole I University (France) in 2014, in the field of Geopolitics and International Relations. As of 2017, he is working as a research assistant at the Department of International Relations at İstinye University and continuing his Ph. D. studies at International Relations Department of Institute of Social Sciences at Galatasaray University.

Research Areas: The U.S. Foreign Policy, Foreign Policy Analysis , The Middle East Studies, International Politics

Main Areas: Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Siyaset,  Uluslararası Güvenlik, 

China on the Rise: The Transformation of Structural Power in the Era of Multipolarity
2024 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781032319940
GÜRCAN EFE CAN,DONDURAN CAN
21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti Cilt 2
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-870-2
DONDURAN CAN
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
GÜRCAN EFE CAN, DONDURAN CAN
Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-80733-0
DONDURAN CAN
Barış Çalışmaları
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 13:978-975-2500-56-3
DONDURAN CAN
Siyasi Tarih I: Antikçağ’ dan Devrimler Çağına
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-307-087-4
CAŞIN MESUT HAKKI,DONDURAN CAN,GEDİK AHMET
Order, Disorder, Reorder: Can the Liberal International Order Survive the Sino-American Competition?
2023 - Ulusal Hakemli
Marmara University Journal of Political Science, DONDURAN CAN
The economic and institutional dynamics of China’s growing financial influence: a “structural power” perspective
2023 - Uluslararası Hakemli
The Japanese Political Economy, GÜRCAN EFE CAN, DONDURAN CAN
Amerikan Dış Politikasının Daimî Açmazı “Dost Despotlar”: Mısır Örneği ve “Beterin Beteri Korkusu”
2023 - Ulusal Hakemli
Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, DONDURAN CAN
Commissioned Book Review: Robert B. Zoellick, America in the World: A History of US Diplomacy and Foreign Policy
2022 - Uluslararası Hakemli
Political Studies Review, DONDURAN CAN
The Perennial Dilemma of US Foreign Policy: From Moralpolitik to Realpolitik
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of International Studies-JIS, DONDURAN CAN
YÜKSELEN POPÜLİZM TEHDİDİ: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA FAŞİZMİN GÖLGESİ
2021 - Ulusal Hakemli
ÖNERİ, DONDURAN CAN, GEDİK AHMET
The Formation and Development of the Black Lives Matter Movement: A Political Process Perspective
2021 - Uluslararası Hakemli
SİYASAL: Journal of Political Sciences, GÜRCAN EFE CAN, DONDURAN CAN
Dış Politikanın Sosyal İnşası: Kültürel Faktörlerin Karar Alma Yapılarına Artan Etkisi
2020 - Ulusal Hakemli
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, DONDURAN CAN
Bölgesel Bütünleşmeye İnşacı Bir Yaklaşım: MERCOSUR’un Ortaya Çıkışı ve Düşünsel Süreçler
2020 - Ulusal Hakemli
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, DONDURAN CAN
Sistemik Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Bölgeselcilik
2020 - Ulusal Hakemli
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, DONDURAN CAN
Ekim Savaşı ve İsrail Karar Alma Mekanizması: Tecrübelerin ve Grup Düşüncesinin Olumsuz Etkisi
2020 - Ulusal Hakemli
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi, DONDURAN CAN
Dünden Bugüne ABD’ nin Güvenlik Stratejileri ve Jeopolitiğin Küresel Siyasete Geri Dönüşü
2019 - Ulusal Hakemsiz
Bilimevi Dış Politika, CAŞIN MESUT HAKKI,DONDURAN CAN
ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Güvenlik>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme ,
Çok Kutupluluğu Ölçmek: Nicel Bir Analiz Modeline Doğru
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme>Uzakdoğu Çalışmaları ,
Türk Dış Politikasının Dönüşen Güvenlik Yaklaşımı: NATO ve Rusya Karşısında Risk Dengeleme (Hedging) Stratejisi ve Sonuçları
2023 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Türk Dış Politikası>Uluslararası Güvenlik>Uluslararası Siyaset ,
Türk Diplomasisinde Yükselen Aktivizm ve Arabuluculuk: Uygulama Odaklı Yaklaşımdan Düşünsel Boyuta Geçiş
2023 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Türk Dış Politikası>Uyuşmazlık Çözümü>Uluslararası Siyaset ,