Institute of Graduate Education

Academic Members

Elif GÜNER

Elif Güner,  Faculty Member, PhD

CV

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 2015 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2015-2017 yılları arasında; Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nde Diyetisyen, İBB İSMEK Hayatboyu Öğrenme Merkezi'nde Usta Öğretici olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda; 2018 yılında yüksek lisans, 2022 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademik kadrosunda görev almaktadır.

Research Areas: Beslenme ve Diyetetik

Main Areas: Beslenme ve Diyetetik, 

Nutrition and Diagnosis-Related Care
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-335-734-6
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF, ÜLKER MUTLU TUÇE, ORUÇ SENA
Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 000-000-0000-00-0
EMİROĞLU ELİF
Nutrition and Diagnosis-Related Care
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-335-734-6
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF
ZOOTEKNİ - Hayvan Yetiştirme ve Besleme
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0000000000000
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF
Hububat Bilimi ve Teknolojisi
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5267-86-5
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF
Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7650-48-1
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF
Can artificial intelligence replace dietitians? A conversation with ChatGPT
2024 - Uluslararası Hakemli
Toros University Journal of Food Nutrition and Gastronomy, GÜNER ELİF,ÜLKER MUTLU TUÇE
Nörogastronomi ve Sağlıklı Besin Seçimini Geliştirme Üzerindeki Rolü
2024 - Uluslararası Hakemli
Toros University Journal of Food Nutrition and Gastronomy, Kayışkıran Aybüke,GÜNER ELİF
Time-Restricted Feeding Can Increase Food-Related Impulsivity: A Randomized Controlled Trial
2024 - Uluslararası Hakemli
Nutritional Neuroscience, GÜNER ELİF,AKTAÇ ŞULE
The relationship between vitamin C and oxidative status in periodontitis: A case-control study
2023 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, EMİROĞLU ELİF, ÇAKIR TÜLİN, YÜKSEL MERAL, GÜNEŞ FATMA ESRA, ÇEKİCİ ALİ, LAÇİN BERNA
Eating Attitude, Nutrition Knowledge and Behaviors Among Female Preschool Teachers in Istanbul: A Cross-Sectional Study
2022 - Uluslararası Hakemli
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, EMİROĞLU ELİF, ÜLKER MUTLU TUÇE, ELMACIOĞLU FUNDA
Impulsivity as a Determinant of Food Intake: A Cross-Sectional Study of Its Role in Eating Attitudes and Behaviors
2022 - Uluslararası Hakemli
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, EMİROĞLU ELİF, IŞIK MEVLÜDE
Food Related Impulsivity in the Triangle of Obesity, Eating Behaviors and Diet
2022 - Uluslararası Hakemli
Black Sea Journal of Health Science, EMİROĞLU ELİF, AKTAÇ ŞULE
Zayıflama Diyetlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma
2021 - Uluslararası Hakemli
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, EMİROĞLU ELİF,ŞAHİN SELEN,ÖZTÜRK ESRA,KOÇ SİNEM,ÖZDEMİR EZGİ,ELMACIOĞLU FUNDA
Evaluation of nutritional behavior related to Covid-19
2020 - Uluslararası Hakemli
PUBLIC HEALTH NUTRITION, ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF,ÜLKER MUTLU TUÇE,ÖZYILMAZ KIRCALİ BERKİN,ORUÇ SENA
Development and Validity of a Food Frequency Questionnaire for Assessing Vitamin C Intake in Turkish Adults
2020 - Uluslararası Hakemli
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA,LAÇİN BERNA
Gebelik ve Laktasyonda İyot Durumu
2019 - Ulusal Hakemli
Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF
Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Mikrobiyota
2018 - Uluslararası Hakemli
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA
Atletlerde Yeme Bozuklukları
2018 - Uluslararası Hakemli
Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, TUZGÖL TUĞÇE,EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA
Vegan Ebeveynlerin 0-6 Yaş Aralığındaki Çocuklarının Beslenmesine Yönelik Yaklaşım ve Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma
2024 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Menülerinin Gezegensel Sağlık Diyet İndeksi ile Değerlendirilmesi
2024 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Correlation of vitamin C intake with periodontal parameters in adults with chronic periodontitis.
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji ,
Tüketicilerin Organik Gıda Algısı ve Bunu Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Çalışma
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Sosyal Medya Bağımlılığı ve Beden İmajı İlişkisi: Instagram Örneği
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Bir Kitabevinin Sağlık Kategorisindeki Beslenme Konulu Kitapların Analizi
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Zaman Kısıtlı Beslenme Müdahalesinin Dürtüsellik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Araştırma
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Yetişkinlerde Dürtüsellik ve Besin Alımı İlişkisi : Kesitsel Bir Çalışma
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algılarının Değerlendirilmesi
2019 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik ,
Learning Outcomes of "Our Food / Living Creatures and Life" Unit in the Syllabus of Life Sciences Course in 4th Grade of Primary School
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
The Role of Some Amino Acids in Emotional Eating Behavior
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
Besine Özgü Bir Go / NoGo Görevinin Tasarlanması
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik ,
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN HASTANE YEMEKLERİNDEN MEMNUNİYETDURUMLARI VE TÜKETİMLERİYLE MALNÜTRİSYON RİSK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik ,
18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Uyumlarının Değerlendirilmesi
2019 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik ,
Evaluation of vitamin C intakes, plasma ascorbic acid levels and some anthropometric measurements in adults with chronic periodontitis.
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji ,
Article of the Year
2023 - Bilim - Sanat Ödülleri
Diğer
1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi - Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
2022 - Bilim - Sanat Ödülleri
Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü