Institute of Graduate Education

Academic Members

Ahmet Atilla ŞENTÜRK

Ahmet Atilla Şentürk,  Prof.

CV

Ahmet Atilla Şentürk is graduated from Istanbul University Faculty of Letters in 1980 and entered the Department of Old Turkish Literature of the same university as an assistant. In 1987, he finished his doctoral thesis on "XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler". During the academic years of 1991-1993, he was a visiting professor at the Ohio State University, USA, in the Department of Near Eastern Languages with a dissertation on ‘‘Daily Life in the Ottoman Empire in Light of Literary Texts’’. As an associate professor at Istanbul University in 1993 and as a professor in 1999, he gave lectures and published books on the history of literature, text commentary, text repairation and social life in the light of literary texts. Some of his works are: “Yahyâ Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi” (Enderun Kitabevi, 1998); Osmanlı Şiiri Antolojisi, (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999); Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergâh Yayıncılık, İstanbul 2007). He was retired from Istanbul University Faculty of Letters in 2010, founded the ''Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları Merkezi OSEDAM'' in 2016 and started publishing his work, ‘‘Osmanlı Şiiri Kılavuzu’’, which he had been working on for many years. The volumes published so far are: Osmanlı Şiiri Kılavuzu (Âb-Azrail) c.I, İstanbul 2016; Osmanlı Şiiri Kılavuzu (Bâb-Çüst eri) c.II, İstanbul 2017; Osmanlı Şiiri Kılavuzu (Dâbbe-Düzgün) c.III, İstanbul 2019; Osmanlı Şiiri Kılavuzu (Ebabil-Efsûn) c.IV, İstanbul 2020.

Research Areas: Old Turkish Literature, Ottoman Poetry

Main Areas: Klasik Türk Edebiyatı,  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, 

Molla Aşkî Dîvânı
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750821370
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA, BOŞDURMAZ NURCAN
Türk Dünyasınan Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, İstanbul 2017, s.13-57
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5227-95-1
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.V (Gabgab-Güzellik)
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-605-4635-71-9
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.IV (Ebabil-Füsûn)
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-77603-2-4
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.III (Dâbbe-Düzgün)
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-46357-2-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler
1994 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN:975-7658-21-8
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Üniversiteler için Eski Türk Edebiyatı Tarihi
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-6611-82-0
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.I (Âb-Azrail)
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-66259-1-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Kılavuzu c.II (Bâb-Çüst eri)
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-66259-2-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Eski Türk Edebiyatı Tarihi Metinleri
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-995-17226
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Eski Türk Edebiyatı Tarihi
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 078-975-995-353-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA,KARTAL AHMET
Rakîb e Dair
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-21-9
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Yahyâ Beğ in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-23-5
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
M. Ali Tanyeri’nin Anısına Makaleler
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-7737-70-4
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Yücel Dağlı Anısına
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-88909-2-3
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Türk Edebiyatı Tarihi
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789751732927
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Victoria R Holbrook a Armağan
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9799758859437
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
XVI Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-732-122-2
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiiri Antolojisi
1999 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-08-0163-6
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Necâtî Beğ in Sultan Beyazıd Medhiyesi ve Birkaç Gazeli Hakkında Notlar
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-20-0
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Sûfî yahut Zâhid Hakkında
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7658-22-7
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Temel Türkçe Sözlük Kamus ı Türkî
1986 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Tâhir ül Mevlevî Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri
1991 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Tâhir ül Mevlevî Hayatı ve Eserleri
1991 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
"Gül-deste"nin Manzum Metinlerdeki Anlamları Hakkında
2021 - Uluslararası Hakemli
Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’xxın Hayatı ve Eserleri
2019 - Ulusal Hakemli
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Manzum Metinler Işığında bir Kalender Dervişinin Profili
2015 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiirinde İstanbul un Fethi
2012 - Ulusal Hakemsiz
Dil ve Edebiyat, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Taşlıcalı Yahya Bey
2011 - Ulusal Hakemsiz
Dil ve Edebiyat, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Halkın Şiiri mi Yüksek Zümrenin Şiiri mi Model Bir Şair Zâtî
2011 - Ulusal Hakemsiz
Dil ve Edebiyat, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Fatih Dönemi Şairlerinden Molla Aşkî
2011 - Uluslararası Hakemsiz
Journal of Turkish Studies, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Eski Türk Edebiyatının Temel Taşları Dîvânlar
2008 - Ulusal Hakemsiz
Kültür Bakanlığı E-Kitap Projesi, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Mesnevîlerin Doğuşu ve Türk Edebiyatındaki Gelişmesi
2008 - Ulusal Hakemsiz
Kültür Bakanlığı E-Kitap Projesi, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Reddedilen Mirasın Zor Anahtarı Divan Şiiri 2
2005 - Ulusal Hakemsiz
Yasak Meyve, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şiirinde Aşk a Dair
2004 - Ulusal Hakemsiz
Doğu Batı, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Divan Edebiyatı Yeniden Keşfediliyor
1995 - Ulusal Hakemsiz
Dergâh, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Ali Nihad Tarlan ın Fuzûlî Dîvânı Şerhi ne Dair
1995 - Ulusal Hakemsiz
Bir, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler I Rakîb
1995 - Ulusal Hakemsiz
Osmanlı Araştırmaları Dergisi The Journal of Ottoman Studies, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Edebiyatında Felekler Seyyâre ve Sâbiteler Burçlar
1994 - Uluslararası Hakemli
Türk Dünyası Araştırmaları, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Klasik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler II
1993 - Ulusal Hakemsiz
Türk Dili, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Osmanlı Şairlerinin Gözlemciliği ve Klasik Edebiyatımızda Realiteye Dair
1993 - Ulusal Hakemsiz
Dergâh, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Cinânî nin Cilâü l kulûb u Hakkında
1993 - Ulusal Hakemsiz
Tarih ve Toplum, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Şeyhoğlu Mustafa Hurşîd nâme Hurşîd u Ferahşâd nşr Hüseyin Ayan tenkid ve tanıtım
1993 - Ulusal Hakemli
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Klasik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler I
1993 - Ulusal Hakemsiz
Türk Dili, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Yanlış Bir Kitap Daha Tarih ve Toplum Aralık 1991 c XVI nr 96 s 59 64
1991 - Ulusal Hakemsiz
Tarih ve Toplum, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Zâtî nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri
1990 - Ulusal Hakemsiz
Türk Dili, ŞENTÜRK AHMET ATİLLA
Kafiyeler Işığında Edebî Metinlerdeki Arapça ve Farsça Kelimelerin Fonetiği
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı->Eski Türk Edebiyatı ,