Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik Doktora

Hakkımızda

Ülkemizde ve Dünya’da en önemli ölüm nedenleri arasında üst sırada yer alan bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli bir yere sahip olan yeterli ve dengeli beslenme; prekonsepsiyondan (gebelik öncesi dönem) yaşlılık dönemine kadar yaşamın tüm evrelerinde sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en önemli yaşamsal gereksinimdir. Diyetisyenler, yükseköğretim kurumlarının beslenme ve diyetetik programlarından mezun olan ve alanında mesleki yeterliliğe sahip olan kişilerdir. Son 50 yılda diyetisyenlerin sağlıklı alanındaki önemi artmıştır; diyetisyenler toplumu oluşturan bireylerin büyüme-gelişme, yaşamın sürdürülmesi, bedenen ve ruhsal tam bir iyilik hali için, beslenme gereksinimlerinin planlanmasının yanı sıra, bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıklara sahip bireylerin beslenme planlarının oluşturulmasında da görev almaktadır.

Diyetisyenler sağlık servislerinin yanında diğer birçok alanda da roller üstlenmişlerdir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, beslenme programlarının oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde, beslenme politikalarının uygulanmasında; önerilerin geliştirilmesinde de çalışmaktadırlar. Tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için alanında yetişmiş, lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış araştırmacı ve akademisyenlere ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır. İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı; üniversitemizin vizyonu gereği uluslararası standart ve kalitede en iyi şekilde hizmet verebilecek çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, giderek sayıları artan hastanelerde ve beslenme ile ilgili tüm alanlarda hizmet sunumunu gerçekleştirecek akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve lisans programlarında ihtiyaç duyulan akademik kadro gücünü desteklemeyi amaçlamaktadır.