Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı; beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi kapsamındaki beslenme bilgilerinin güncellenerek, sağlığın geliştirilmesi, yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenmenin sağlanabilmesi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Lisans eğitimi almış diyetisyenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, Beslenme ve Diyetetik alanında kanıta dayalı araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması, Türkiye’deki Beslenme ve Diyetetik eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi amacıyla; Beslenme ve Diyetetik bilim dalı alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, etik değerleri benimseyen, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, klinik mantık yürütebilen, edindiği bilgi ve becerileri karmaşık ve özel durumlara uygulayarak problem çözebilen, bilgileri eleştirisel şekilde ele alıp değerlendirebilen, kanıta dayalı uygulamaları benimseyen, grup içinde uyumlu çalışabilen, güncel araştırma ve bilimsel çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan, araştırma planlayabilen, projelerde görev alabilen ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlayabilen, akademik ve profesyonel çevrelerde görüşlerini etkili bir şekilde ifade edebilen ve etkin iletişimi sağlayabilen, oluşabilecek yeni durumlar için çözüm üretebilen ve toplumun değişen ve artan beslenme alanındaki gelişmelere uyum gösterebilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen ve öğrenim ihtiyaçlarını tanımlayabilen nitelikli uzman diyetisyenler yetiştirilmesi  amaçlanmaktadır.