Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fizik (İngilizce) Doktora

Hakkımızda

2022-2023 akademik yılı Güz dönemi itibarıyla öğrenci kabul eden Fizik Doktora Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizce’dir.

İstinye Üniversitesi bünyesinde yer alan yetkin fizikçi akademik kadro, Yüksek Enerji Fiziği, Parçacık Fiziği, Parçacık Algıçları, Parçacık Hızlandırıcıları ve benzeri konulardaki çalışmalar için geliştirilmekte olan laboratuvar alt yapısı, hali hazırda yürütülen dış kaynaklı araştırma projeleri ve uluslararası işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ileri fizik araştırmaları öğrencilerin kazanacakları yetkinlikler için büyük bir imkan yaratmaktadır. İstinye Üniversitesi Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı CERN’de yürütülen üç, Çin Bilimler Akademisi Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünde yürütülen bir ve ABD Brookhaven Ulusal laboratuvarında tasarlanan bir deneysel işbirliğine dahildir. Bu imkanlar çerçevesinde, İSÜ Fizik Doktora Programı Türkiye’de özellikle yüksek enerji ve parçacık fiziği alanında az sayıda üniversitede bulunan yerel araştırma imkanını ve geniş bir uluslararası araştırma ağını doktora öğrencilerine sunmaktadır.

İSÜ bünyesinde, Fizik Doktora öğrencilerinin gerek derslerde görecekleri konularda çeşitli benzetim ve analiz çalışmaları ile hesaplamalı ve deneysel uygulamalar yapabilecekleri, gerekse tez konuları çerçevesinde araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte toplam alanı 330 m2 olan iki adet laboratuvar mevcuttur.

Doktora programının sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciye Fizik Doktora diploması verilir.