Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Histoloji ve Embriyoloji Doktora

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında 17.05.2022 tarihinde Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalının ortaklığı ile açıldı.

Histoloji ve Embriyoloji bilim disiplini, organları, dokuları ve hücresel içeriklerini, bunun yanı sıra döllenmiş bir yumurtadan embriyonun nasıl geliştiğine dair bütün aşamalarını ve gelişim anomalilerini araştıran bir bilim koludur. Sağlıklı bireyin karmaşık vücut fonksiyonlarının fizyolojik işleyişi ancak doku ve hücre düzeyine entegre edildiği zaman anlam kazanır. Bu nedenle Histoloji ve Embriyoloji, sağlık bilimleri disiplinine sahip lisans programlarında yer alır ve lisansüstü eğitimleri ile bu alandaki araştırmaları derinleştirir.

Hücre, doku ve embriyogenez sürecinde halen keşfedilmemiş birçok özellik bulunmakta; Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Biyoloji, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, hatta Biyomühendislik dalları ile etkileşim halinde birçok ortak proje bilimsel keşif yolculuğuna katkı sağlamaktadır.

Doktora eğitimi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına öncelikle hücre ve doku düzeyinde ve gelişimsel süreçlerde özgün, katma değeri yüksek, çok disiplinli olarak planlanan çalışmaları artırarak katkı sağlamaktadır. Bu araştırmalar aynı zamanda yeni araştırma yöntemleri ve tekniklerini de çeşitlendirmektedir. Bu gerekçeye ek olarak, doktora programı; öğrencilerin histoloji ve embriyoloji klasik bilgilerini ve gelişmeleri, histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik olarak öğrenmesini sağlamaktadır. Öğrenciler, histoloji ve embriyoloji konusunda özgün bir araştırma projesi oluşturmak, deneyleri ve doku preperasyonunu yürütmek ve makale haline dönüştürmek yetilerini kazanacaklardır.

Öğrencileri, histoloji ve embriyoloji alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, etik değerleri benimseyen, bilgilerini temel ve uygulamalı çalışmalarla bütünleştirebilen, edindiği bilgi ve beceriler ile sorun çözme kabiliyeti artan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca, eleştirel düşünen, kanıta dayalı uygulamaları benimseyen, araştırma projeleri planlayıp yürütebilen ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlayabilen akademisyenler olmak yolunda eğitim vermek amacımızdır. Öğrencilerimiz, akademik ve profesyonel çevrelerde görüşlerini etkili bir şekilde ifade edebilen nitelikli bilim doktoru histolog ve embriyolog olacaktır.

Alanda bilim doktoru unvanı sağlamak ve doku/hücre bilimi ve gelişim biyolojisi konularında yaptığı araştırmalar ve uygulamalarla ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli bilim insanı yetiştirmek hedefimizdir. Bu kişiler sağlık bilimleri alanında tıp fakültelerinde akademisyenlik, gerek üniversite bünyesinde gerekse özel kliniklerde klinik embriyolog yönünde ilerleyebileceği gibi, özel sektörde temel araştırmalar ve akademik nosyon almış bilim doktorları olarak klinik araştırmalar endüstrisinde de istihdam edilebileceklerdir.