Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimari Tasarım Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programın yeniliği amaçlarına da yansıyor- mimari düşünceyi eleştirel, deneysel bir alan olarak yeniden sorgulamayı amaçlıyor. Tasarım düşüncesinin araçlarını sorgulayan ve çeşitlendiren bir alan açmayı hedefliyor. Dünyadaki düşünsel, ekolojik, teknolojik dönüşümlere cevap arayan yaklaşımlar oluşturulması amaçlanıyor.

Yüksek lisans öğrencileri kendi yaklaşımlarını geliştirmekle birlikte, araştırma projeleri oluşturmaları desteklenecek. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin atölyelerinden, CNC laboratuvarı ve 3-d yazıcı olanaklarından yararlanabilecekler.Program, seçili öğrencilere tam burs olanakları sunuyor.

Son iki on yılda mimarlık dünyası önemli iki gelişme ve değişim yaşıyor: İlki, bilgisayarın bir yardımcı teknik imkân olmaktan çıkıp mimarlık pratiğinin ana aktörlerinden biri haline gelişi. İkincisiyse, mimari tasarımın giderek daha belirgin bir teorik çalışma alanı haline gelişi. Bunlar mimarlığı gelenekselleşmiş yaklaşımlarla düşünülebilir, öğretilebilir ve yapılabilir olmaktan çıkardı. İstinye Üniversitesi Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı, yeryüzü genelinde yaşanan bu radikal değişimleri dikkate alan bir içerikle tanımlandı. Öğretim yaklaşımı tasarımın teorik düşünceden, pratiğin düşünsellikten özerk ele alınamayacağı kabulüyle biçimlendirildi. Maddesel olanın zihinselden ayrıştırılamayacağı ilkesinden hareket edildi. Bu çerçevede öğrencinin güncel yaşam alanlarına -kent, mimarlık, çevre- ilişkin eleştirel yaklaşımlar geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Mimari Tasarım” Yüksek Lisans programı, İstinye Üniversitesi’nin yeni kampüsünde, yeni bir kentsel alanda, Cendere Vadi’sinde konumlanıyor.