Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

2022-2023 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak olan Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Yüksek Lisans (Tezli) Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizcedir.

Program Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik / Mühendislik ve Doğa Bilimleri / Biyomühendislik / Biyomedikal Mühendisliği Fakültelerinde yer alan Biyokimya, Biyoloji, Biyomedikal, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Genetik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Nanotıp/Nanoteknoloji Tıbbi Biyoloji, Tıp, Veterinerlik vb. yaşam bilimleri bölümlerde lisans öğrenimi tamamlamış olan ve moleküler biyoloji ve genetik alanında uzmanlaşmak isteyenler için uygundur. Eğitim sonunda,İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, derslerini ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciye Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) yüksek lisans diploması verilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik en geniş, gelişmeye açık ve saygın disiplinlerden birisidir. Genetik alanında yaşanan yoğun rekabet, sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da ortaya çıkmaktadır. Üretim süreçlerinde ileri teknoloji ve genetik uygulamalarına hâkim olmak günümüzde önemli bir üstünlüktür. Buna göre, özellikle son yıllarda tıpta, endüstride ve tarımda yoğun olarak kullanılmasına odaklanılmış olan Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulama alanları arasında çeşitli hormonların, antikorların, antibiyotiklerin endüstriyel üretimi, ekstrem koşullarda hayatta kalabilen canlılardan elde edilen biyomoleküllerin endüstriyel kullanımı, üstün özelliklere sahip bitki ve hayvan üretimi, aşı, pestisit, organ ve doku üretimi, hastalık etkeni genlerin baskılanması sayılabilir. Tüm bu teknolojik gelişmeler geleneksel yöntemlerle tedavi edilemeyen çeşitli genetik tabanlı hastalıkların, gelişme döneminde görülen bozuklukların ve bağışıklık sistemi kaynaklı hastalıkların tedavisini de mümkün kılabilmektedir.

Endüstri işletmeleri hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda ileri teknolojiyi kullanabilen, sorunlara bilimsel yaklaşabilen, analitik düşünme becerisi sayesinde üretim sürecini yürütebilen insan kaynağına yoğun bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans programının kuruluş amacı, Biyolojik Bilimler ve ilişkili diğer temel bilimler çatısında bilimsel araştırmalar yürütmek ve günümüz ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda ekonomiye faydalı uygulamalar geliştirebilecek altyapıya sahip üstün nitelikli uzmanlar yetiştirmektir. Bu sayede, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında model organizmalar kullanılarak hastalık mekanizmalarının ortaya çıkarılmasından, bitki gelişiminden hücre yapısına, biyolojik aktif moleküllerin etkilerinden yeni nesil ilaç tasarımına ve epigenetiğe kadar farklı alanlarda araştırmalar yapılabilmektedir.