Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Siber Güvenlik (Yüksek Lisans) (Tezli) (İngilizce)

Hakkımızda

2023-2024 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizcedir.

Odak noktamız, Siber Güvenlik alanında olabildiğince fazla kuramsal ve uygulamaya yönelik dersler sunarak uluslararası standartlara uygun bir eğitim vermektir. Bu program ile öğrencilere; kriptografi, kriptanaliz, ağ ve bilgi güvenliği, zararlı yazılım analizi, sızma testleri, veri mahremiyeti ve siber güvenlik hukuku alanlarında yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenciye Siber Güvenlik yüksek lisans diploması verilir. 

Programın Amacı

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgiye erişimi kolaylaştırıp gündelik hayatımızı daha konforlu bir hale getirirken, diğer taraftan da güvenlik zaafiyetlerini beraberinde getirmektedir. Özellikle; finans, telekomünikasyon, enerji, su yönetimi ve ulaştırma gibi kritik altyapı sektörleri için stratejik araçlar haline gelen bu teknolojilerin, dışarıdan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara karşı güvenli siber ortamlarda hizmet vermesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerle eşzamanlı olarak hem nitelik hem de nicelik bakımından artan siber risk ve tehditler, hem ülkemizde hem de dünyada kamu güvenliği ve devletlerin istikrarı açısından dikkate alınması gereken boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda, ulusal siber güvenliğin sağlanması, ülkemiz için de öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. 

2013-2014 ve 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Strateijisi ve Eylem Planları akabinde elde edilen kazanımları daha ileriye taşımayı hedefleyen 2020-2023 Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik amaçlardan bir tanesi de insan kaynağının güçlendirilmesidir.  Bu amaç kapsamında, üniversitelerde siber güvenlik ve ilgili alanlardaki programların yaygınlaştırılması ve siber suçlarla mücadelede görev alan personelin uzmanlık seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılması önerilen Siber Güvenlik Yüksek Lisans programının amacı; bilişim sistemleri ve güvenliği alanında çalışan lisans mezunlarının bilgi güvenliği konusunda bilgi birikimlerini arttırmak, akademik araştırma disiplini kazanmalarını sağlamak, kamu ve özel sektörün bu alanda aradığı yetkinliği edindirerek ihtiyaç duyulan güvenlik uzmanlarını yetiştirmektir.