Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, temelde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilere de açıktır.

Programın öğrencilerine sunduğu en önemli özelliklerden biri, dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçenin ve Türkçe yazılmış edebî ürünlerin üzerinde uzmanlaşmış seçkin bir akademik kadroya sahip olmasıdır.

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler, tarihî Türk lehçeleri ve edebiyatları ile çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatlarının yanı sıra Türk çağdaşlaşma tarihi, edebiyat ve ideoloji, basın ve edebiyat gibi konuları da kapsamakta, bu yönüyle disiplinlerarası nitelikte bir ders içeriği de sunmaktadır.

Programın ders içeriğinde Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve dil bilimi gibi alanlardan dersler bulunmaktadır. Ders programı, Eski Türkçe döneminden başlayarak çağdaş Türk lehçelerine ve edebiyatlarına kadar uzanan geniş bir çerçevede oluşturulmuştur. Ders programı bu yönüyle; eski metinleri daha iyi anlayarak bu metinler üzerinde edebî ve gramatikal inceleme ve araştırma yapabilecek, Türk dilinin ve Türk edebiyatının geniş bir coğrafyaya yayılmış zengin malzemesini kavrayıp inceleyerek donanım kazanacak ve bu donanımı bilimsel çalışmalara aktararak alanına katkı sağlayabilecek bilim uzmanları yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere, alanda bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu eğitimle gerek Türk dili gerek Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermek, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan bilimsel çalışmaları daha yükseğe çıkaracak bilim uzmanları yetiştirmek bir diğer amaçtır. Bununla bağlantılı olarak disiplinlerarası çalışmalara ve ulusal ya da uluslararası düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirmek ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlamak amaçlanmaktadır.

Programın Tamamlanması Hâlinde Elde Edilecek Yetkinlikler

  • Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel bilgi üretebilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama becerisi edinme.
  • Türkçenin tarihî ve çağdaş lehçelerini dönem ve coğrafyaya göre detaylı bir biçimde tanıma noktasında uzmanlaşabilme.
  • Köktürk, Eski Uygur, Mani, Arap ve Kiril alfabesi gibi tarih içinde Türkçenin yazıldığı alfabeleri tanıyabilme ve bu alfabelerin özellikleri üzerinde uzmanlaşabilme.
  • Edebî metinlerin sosyal hayat ile ilişkisini detaylı bir şekilde kavrayabilme.
  • Alanında çalıştığı konuyla ilgili hazırlanmış tez, makale, kitap, bildiri gibi bilimsel çalışmaları bilme ve bu çalışmaları derinlemesine tetkik edebilme.
  • Edebî metinlerin basın ile ilişkisini detaylı bir şekilde kavrayabilme.
  • Alanında çalışmaların yetersiz kaldığı konuları tayin edebilme ve bu konular üzerinde bilimsel çalışmalar yapma beceresi kazanabilme.