Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

2022-2023 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli İngilizce Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizcedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri; işletme yönetimi, dijital dönüşüm, veri bilimi, bilgisayar teknolojileri ve yazılım konularını bir arada ele alan ve organizasyonlar için etkin bir yönetim ve icra süreci yaratmayı hedefleyen disiplinler arası bir bölümdür. Özellikle son dönemde, teknolojideki baş döndürücü hız, yapay zekanın giderek baskın hale gelmesi, COVID-19 gibi kurumları, organizasyonları çok kısa bir süre içinde bilişim dünyasına iten, dijitalleşmeye zorlayan yıkıcı yenilikçi olgular/vakalar, yönetim anlayışının bilişim bağımsız düşünülemez, adım atamaz hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum lisans seviyesinden yüksek bir biçimde olaylara yönetim ve bilişimi birleştirerek bakmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmeler, kurumlar, bireyler; içinde bulunduğumuz çağda bilişimin temel felsefesini kulaktan dolma bir biçimde değil, avantajları ve dezavantajları ile büyük resmi görerek, veri, yapay zekâ, dijital dönüşümün yönetimdeki etkilerini okuyarak kazanmalıdırlar. Bu etkiyi okurken; iş fonksiyonlarının nasıl dijitalleştiğini, e-işletme, e-ticaret, e-devlet anlayışlarını, bu anlayışlarla yükselen yeni imkanları da keşfetmeleri son derece kritiktir.

Yönetim bilişim sistemleri sayesinde işletme yönetiminde yeni anlayışlar ve yöntemler ortaya çıkmakta ve bu gelişmelere bağlı olarak yeni fırsatlar ile rekabet avantajları elde edilebilmektedir. Ancak bu değişim ve gelişmeler yepyeni işletme sorunlarını da gündeme getirmektedir. Çünkü bir tarafta bilişim teknolojilerini ve yazılımı üreten firmalar diğer tarafta ise bu teknolojilere ihtiyacı olan firmalar bulunmaktadır. Çoğu zaman bu iki farklı alanın birbirinin imkân ve kabiliyetlerini ve ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çektikleri, etkili ve verimli bir uyumun sağlanamadığı görülmektedir.

Günümüzde işte böylesine önemli ve etkin rol oynayan yönetim bilişim sistemi uzmanları, tüm şirketlerde aranan kişiler durumundadır ve sektörde bu tip bir insan kaynağına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle iş hayatında çalışmakta olan yöneticilerin bu yeni çağa ve gelişmelere adaptasyonu hayati önemi haizdir. Organizasyonlar konudaki eksiklerini gidermek üzere eğitim programları geliştirmekte ve üniversitelerin desteğini talep etmektedir. İşte bu noktada yönetim bilişim sistemleri yüksek lisans bölümümüz hemen hemen her konunun dijitalleştiği günümüzde çağın ihtiyaçlarını karşılayacak insan kaynağının yaratılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, derslerini ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciye Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce (Tezli) yüksek lisans diploması verilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce Tezli Yüksek Lisans bölümünün temel amacı, ülkemizdeki bilgi teknolojilerinin ve yönetim bilişim sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı tüm sektörlerde yönetim bilişim sistemleri konusunda yetkin yöneticiler yetiştirmektir. Hedeflediğimiz eğitimin temelinde, almış olduğu teorik bilgileri özümsemiş, uygulamalı pratik bilgiler ve projeler ile firmaların ve kamu kuruluşlarının yönetim bilişim sistemlerini daha etkin ve verimli uygulayabilmelerini sağlayacak ve bu alanda yaşayacakları sorunlara çözümler

üretebilecek yöneticiler yetiştirmek yer almaktadır. Bu bağlamda bilgi ve becerilerin kullanımında gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek ve sektördeki gelişmelere uyum sağlamak için araştırma yapmak kaçınılmaz olduğundan bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerine paralel olarak araştırma ve proje çalışmalarına katılma faaliyetlerine de önem verilecektir. Bilişim sistemlerini verimli bir şekilde yönetebilmek için hem bilgi teknolojileri, veri bilimi (istatistik, veri madenciliği, yapay zekâ algoritmaları vs.) alt yapısına hem de işletme, yönetim ve organizasyon konularına hâkim olmak şarttır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzün müfredatı oluşturulurken bu sorun ve ihtiyaçlar göz önüne alınmıştır. Mezunlarımız hem işletme konularında hem de yazılım ve bilişim teknolojileri konusunda bilgilerle donatılarak bu iki sektör arasında bir aracı rolü üslenerek etkin bir yapının kurulmasına katkı sağlayacaklardır.

Sonuç olarak temel hedefimiz, Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce Tezli Yüksek Lisans mezunumuzun, ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalarda ve kamu sektöründe yürütecekleri yöneticilik faaliyetlerinde faydalı olabilecek ve dijital dönüşüm projelerine liderlik yapabilecek teorik bilgilerle ve uygulamalı projeler ile hazırlanmasını sağlamaktır